contra

  1. C

    Giả lập game để chơi Contra ... (game dvd 300 trò) cho PP or Androids

    Hi hnay e mới phát hiện ra cái trò này do ku e nó chơi shre lên đây cho các bác sướng về lại tuổi thơ. Cụ thể mình sẽ cài 1 NES.apk duy nhất để chạy các rom giả lập contra, aladin, 1942... trên nền androids (PP chạy vô tư nhé, e đã test contra). Sau đó các vô app NES vừa cài load rom lên và chọn...
Top