game blackberry

  1. C

    Review game Bloody Roar 2 (đấu trường thú) ps1 trên BlackBerry Passport

    Đây là bài test game đấu trường thú trên chiếc Passport của mình. Mong mọi người ủng hộ Kết nối tốt với tay cầm chơi game android-ios không cần phần mềm Màn hình 4:3 của các game NES, PS, PSP rất phù hợp với màn hình passport Chợi cực mượt mà, không có dấu hiệu bị giật lag. Lạ ở chỗ là không bị...
Top